Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek működését, feladatait és jogköreit  a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 11-12.§-a, és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló  27/1995. (VII.24) NM rendelet 5.§-a szabályozza.

A fenti rendelkezések értelmében a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely az alapszolgáltatáson túl a következőket végzi:

a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálása

a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztó fegyverek megszerzésével és tartásával kapcsolatos egészségi alkalmasság II. fokon történő elbírálása

a megváltozott munkaképességű álláskeresők, munkanélküli álláskeresők orvosi alkalmassági vizsgálata

a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztathatóságának szakvéleményezése

a közhasznú munka előkészítése érdekében az álláskereső munkaköri alkalmassági véleményezése

a szakképző Intézmények számára a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

a közérdekű munkavégzés letöltése előtti  foglalkoztathatóság szakvéleményezése

a szakellátás nyújtása foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára

konzultatív tevékenység más szakterületek orvosai számára a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatban.

A szakellátó helyek listája: https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/66/Szakell%C3%A1t%C3%B3%20helyek%202020.08.25.pdf